دانش‌آموختگان گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌تواند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیک biochemistry.sbmu@gmail.com برای گروه ارسال کنند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست