معرفی گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1343 هجری شمسی تاسیس شد. از استادان پیش‌کسوت گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر آریایی‌نژاد، دکتر موتمنی، دکتر دانیال‌زاده، دکتر زارعیان، دکتر اسفندی، دکتر پژهان، دکتر باستانی و دکتر یغمایی هستند.گروه بیوشیمی بالینی قبل از دوره انقلاب فرهنگی سه دوره پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد داشت. از سال 1366 نیز به صورت منظم دانشجوی تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش کرده است. هم‌چنین، از سال 1392 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در مقطع دکترا را جذب کرده است. گروه بیوشیمی بالینی هم اکنون عهده‌دار آموزش دروس مختلف بیوشیمی در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا در دانشکده‌های مختلف است.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست