نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، طبقه هشتم، گروه بیوشیمی بالینی

کدپستی: 1985717443

تلفن: 2570 2387 (9821+)

نمابر: 9974 2243 (9821+)

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست