لیست اخبار صفحه :1
دفاع پایان‌نامه خانم کتایون عسگری دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (29 شهریور 1402)
دفاع پروپوزال خانم کتایون عسگری

دفاع پایان‌نامه خانم کتایون عسگری دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (29 شهریور 1402)

دفاع پایان‌نامه خانم کتایون عسگری دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی ورودی مهر 1399 روز چهار‌شنبه 29 شهریور 1402 ساعت 13 در کلاس شماره 11 دانشکده پزشکی

دفاع پایان‌نامه آقای عبدالکریم طالبی طاهری دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (9 مرداد 1402)
دفاع پایان‌نامه آقای عبدالکریم طالبی طاهری

دفاع پایان‌نامه آقای عبدالکریم طالبی طاهری دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (9 مرداد 1402)

دفاع پایان‌نامه آقای عبدالکریم طالبی طاهری دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته بیوشیمی بالینی روز دوشنبه 9 مرداد 1402 ساعت 13 در کلاس شماره 11 دانشکده پزشکی

    ×

    اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

    متن استاتیک شماره 39 موجود نیست