• تاریخ انتشار : 1400/02/13 - 19:32
  • بازدید : 143
  • تعداد بازدیدکننده : 137
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
وبینار گروه بیوشیمی بالینی

وبینار گروه بیوشیمی بالینی

وبینار گروه بیوشیمی بالینی چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30 آدرس: http://lms1.sbmu.ac.ir/biochem

  • گروه خبری : گروه های مطالب,داخلی
  • گروه خبری : 104188
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست