• تاریخ انتشار : 1400/04/02 - 13:53
  • بازدید : 193
  • تعداد بازدیدکننده : 181
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر صبا ولدخان از دانشگاه Case Western Reserve امریکا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر صبا ولدخان از دانشگاه Case Western Reserve امریکا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی

وبینار گروه بیوشیمی بالینی یکشنبه 6 تیر 1400 ساعت 19:30 سخنران: دکتر صبا ولدخان از دانشگاه Case Western Reserve امریکا آدرس: http://lms1.sbmu.ac.ir/biochem

  • گروه خبری : گروه های مطالب,داخلی
  • گروه خبری : 105702
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست